Windpark Krammer

Opdrachtgever

Coöperatie Deltawind u.a. en Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.

Omschrijving

Het doel van dit project is het ruimtelijk inzichtelijk maken van het toekomstige Windpark Krammer middels een 3D visualisatie. De 3D visualisatie wordt gebruikt richting bestuurders, ambtenaren en tijdens informatieavonden voor omwonenden en geïnteresseerden.

Resultaat

Het resultaat van dit project omvat een interactieve 3D maquette van het projectgebied met daarin centraal het plan voor het Windpark Krammer met in totaal 40 x 3 MW windturbines. In aanvulling hierop is een 3D animatiefilm gemaakt. Deze is gecombineerd met live beelden en voorzien van voice-over en begeleidende muziek. Daarnaast zijn animaties uit de 3D maquette gebruikt voor het inschatten van de effecten op de rijveiligheid.