Windpark N33

Slide background
Slide background
Slide background

Opdrachtgever

In het project is gewerkt voor twee opeenvolgende opdrachtgevers. Het eerste deel, de ruimtelijke verkenning is gedaan in opdracht van de Provincie Groningen. Het tweede deel, ten behoeve van het ondersteunen van de communicatie, is gedaan in opdracht van initiatiefnemer KDE Energy BV.

Doel

Met behulp van een interactief 3D model van het zoekgebied N33, ruimtelijk te verkennen welke mogelijkheden er zijn binnen het zoekgebied. Daarnaast diende het interactieve proces om de betrokken ambtenaren op een geschikt kennisniveau te krijgen op het gebied van windenergie.

Resultaat

Het vervaardigde 3D model is ter beschikking gesteld aan initiatiefnemer KDE Energy BV om de initiatiefnemer te ondersteunen in haar planvorming en om zo haar varianten ruimtelijk te optimaliseren. Resultaten zijn samengevat in een 3D film welke gebruikt is voor bewoners avonden en op haar website.

Werkzaamheden

  • Projectcoƶrdinatie
  • 3D
  • Ontwerpen
  • Workshop

Contact

Rik Olde Loohuis
+31(0)618583223
rik.oldeloohuis@rom3d.nl