Slide background

Realistische weergave
van draaiende windmolens

Slide background

Windmolens in 3D
van ontwerpsessie tot informatieavond

Slide background

Windenergie een goede
plek geven in het landschap

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Win3D wordt ingezet door overheden en initiatiefnemers. Gemeenten, provincies en het Rijk gebruiken Win3D bij het zoeken naar ruimte voor windenergieprojecten en bij de beoordeling van plannen. Initiatiefnemers ondersteunen wij met behulp van Win3D in hun ontwerp en communicatieproces.

Opdrachtgevers