gebiedsprocessen

Interactieve Gebiedsprocessen

Door de eenvoudige wijze waarop windturbines gepositioneerd kunnen worden in het (virtuele) landschap kan tijdens workshops ‘live’ en samen met deelnemers ontworpen worden. Opstellingen en camerastandpunten worden opgeslagen in scenario’s en worden bij volgende sessies weer opgeroepen. Opstellingen worden zo opgeslagen dat technische en milieukundige onderzoeken direct mogelijk zijn. Hierdoor sluit Win3D naadloos aan lopende processen.