Bouwstenen

Bouwstenen voor beleid

Beleving van windturbines is een belangrijk maar moeilijk te grijpen onderdeel van de discussie rond windenergie. Win3D laat zien hoe windturbines in het landschap staan en hoe ze draaien. Dit maakt het mogelijk realistisch windenergiebeleid op te stellen waarbij het onderdeel beleving de plek kan krijgen die zij verdient.