Slide background

Realistische weergave
van draaiende windmolens

Slide background

Windmolens in 3D
van ontwerpsessie tot informatieavond

Slide background

Windenergie een goede
plek geven in het landschap

Win3D biedt meerwaarde op verschillende momenten in het proces.

De diensten van Win3D

Elke windopgave kent z’n eigen dynamiek en vraagt maatwerkoplossingen. Onze windenergie experts kunnen met behulp van Win3D meerwaarde bieden in uw planvormingsproces.
Bouwstenen voor beleid

Bouwstenen voor beleid

Beleving van windturbines is een belangrijk maar moeilijk te grijpen onderdeel van de discussie rond windenergie. Win3D laat zien hoe windturbines in het landschap staan en hoe ze draaien. Dit maakt het mogelijk realistisch windenergiebeleid op te stellen waarbij het onderdeel beleving de plek kan krijgen die zij verdient.  
Ruimtelijke Beoordelingskaders en MER

Ruimtelijke Beoordelingskaders en MER

Naast milieu, veiligheid en ecologie is ‘landschap’ steeds vaker onderdeel van de totale ruimtelijke afweging. Win3D maakt het mogelijk alle aspecten van de landschappelijke impact te kunnen beoordelen; veel meer dan wanneer alleen kaarten of fotovisualisaties worden gebruikt.
Ruimtelijke verkenningen

Ruimtelijke verkenningen

De zoektocht naar potentiele locaties voor windturbines wordt vele malen eenvoudiger in Win3D. Voorkeurslocaties en voorkeursopstellingen worden ingegeven vanuit landschappelijke criteria zoals ‘aansluiten bij bestaande structuren’ en ‘liever lijnen dan clusters’. Doordat in Win3D windturbines eenvoudig in verschillende opstellingen en op verschillende locaties neergezet kunnen worden, worden verkenningen realistischer en sneller uitgevoerd.
Interactieve gebiedsprocessen

Interactieve gebiedsprocessen

Door de eenvoudige wijze waarop windturbines gepositioneerd kunnen worden in het (virtuele) landschap kan tijdens workshops ‘live’ en samen met deelnemers ontworpen worden. Opstellingen en camerastandpunten worden opgeslagen in scenario’s en worden bij volgende sessies weer opgeroepen. Opstellingen worden zo opgeslagen dat technische en milieukundige onderzoeken direct mogelijk zijn. Hierdoor sluit Win3D naadloos aan lopende processen.
Interactieve 3D Maquettes

Interactieve 3D Maquettes

De aantrekkelijke 3D omgeving van Win3D biedt veel mogelijkheden tot het weergeven van windturbines. De besturing is gebaseerd op 3D-games en maakt het voor gebruikers (eventueel onder begeleiding) mogelijk om zelf door het landschap te bewegen en alle mogelijke kijkrichtingen te proberen.
3D Animaties

3D Animaties

Windturbines zijn geen statische objecten. Het draaien van de wieken is een essentieel onderdeel van de beleving. Win3D maakt het mogelijk die beweging te laten zien. Door een virtuele wandeling te maken en deze als animatie vast te leggen kan een realistisch beeld worden gegeven. De animaties kunnen als korte films eenvoudig digitaal worden verspreid.
3D Beelden

3D Beelden

Met Win3D kan zeer snel een bepaald camerastandpunt worden ingenomen en met een druk op de knop wordt het beeld vastgelegd. Zo kan in korte tijd een uitgebreide reeks met 3D beelden worden gemaakt. Dit is een groot voordeel ten opzichte van fotovisualisaties waarbij eerst foto’s moeten worden gemaakt, die later bewerkt moeten worden.
Virtual reality - Oculus Rift

Virtual reality - Oculus Rift

Win3D is direct te gebruiken samen met de Oculus rift. De Oculus rift is een virtual reality bril waarmee men door de een virtueel landschap kan lopen. Dit maakt het mogelijk de impact van de windturbines zo realistisch mogelijk te beleven.